Υπηρεσία

  1. Home
  2. 2 ημέρες
  3. Περιγραφή Υπηρεσίας

Ρύθμιση 5 εταιρικών emails POP3

Περιγραφή

Αν έχετε κατοχυρώσει ένα οποιοδήποτε domain και χρειάζεστε να ενεργοποιήσετε τα εταιρικά σας email του τύπου [email protected] τότε:

  1. Ρυθμίζω τους DNS για τον mail server σας, και
  2. Ρυθμίσω το πρόγραμμα (client) για αποστολή/παραλαβή μηνυμάτων.

Η ρύθμιση μπορεί να γίνει σε μέγιστο 5 clients όπως Thunderbird, Outlook (με άδεια), Gmail.

Αφορά μόνο emails POP3 όπου θα πρέπει να έχετε ένα ενεργό πακέτο φιλοξενίας ιστοσελίδας. Ή έναν email server.

Απαιτούνται:

  • Πρόσβαση στους DNS του ονόματος χώρου.
  • Πλήρη πρόσβαση στον χώρο φιλοξενίας (cpanel, plesk.)

 

Γλώσσες επικοινωνίας