Υπηρεσία

  1. Home
  2. Περιγραφή Υπηρεσίας

Μεταφορά OpenCart eshop σε νέο server

Περιγραφή

Στην υπηρεσία μεταφοράς του OpenCart eshop σε νέο server περιλαμβάνονται:

  1. Δημιουργία πλήρες αντιγράφου ασφαλείας (αρχεία και βάση) του eshop σας.
  2. Πλήρης αντιγραφή του eshop στο νέο server.
  3. Έλεγχος λειτουργιών.
  4. Δώρο ασφαλής φιλοξενία 2μήνες σε VPS με 2GB RAM SSD NVMe.

Το opencart eshop σας μεταφέρεται κάτω από το ίδιο ακριβώς domain.

  • Δεν μεταφέρονται τα mailbox
  • Όριο αρχείων μέχρι 20GB

Απαιτούνται:

  • Πλήρης πρόσβαση στην φιλοξενία του eshop (cpanel, plesk) ή πλήρες backup (αρχεία και βάση).
  • Πλήρης πρόσβαση στους DNS του ονόματος domain name.

Γλώσσες επικοινωνίας