Υπηρεσία

  1. Home
  2. 24 ώρες
  3. Περιγραφή Υπηρεσίας

Εγκατάσταση WordPress CMS σε server

Περιγραφή

Εγκατάσταση του WordPress CMS σε οποιονδήποτε πάροχο VPS cloud ή Shared hosting, όπως Digitalocean, Vultr, AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Linode, OVHCloud, Hetzner, Oracle, Upcloud, Alibaba Cloud, IBM Cloud, Contabo ή οποιοδήποτε άλλο πάροχο φιλοξενίας VPS. Μπορείτε να εγκαταστήσετε πολλούς ιστότοπους WordPress στον ίδιο server.

Περιλαμβάνει:

  • Server setup
  • Εγκατάσταση του WordPress
  • Συνδέστε του Domain σας και διαμορφώστε των DNS
  • Εγκατάσταση πιστοποιητικού SSL (HTTPS)
  • Βασική ασφάλεια (firewall) διακομιστή

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για οποιαδήποτε απορία.

Γλώσσες επικοινωνίας