Υπηρεσία

  1. Home
  2. Περιγραφή Υπηρεσίας

Αλλαγή ιδιοκτήτη domain .GR – Μεταβίβαση ιδιοκτησίας .gr και .ελ

Περιγραφή

Για να γίνει μεταβίβαση ιδιοκτησίας ενός ονόματος χώρου πρέπει και ο τρέχον ιδιοκτήτης αλλά και ο νέος να υπογράψουν ορισμένα έγγραφα.

Αναλαμβάνω:

  1. Την πλήρη ενημέρωση του νέου ιδιοκτήτη,
  2. Την συλλογή εγγράφων,
  3. Την καθοδήγηση για σωστή συμπλήρωση και υπογραφή,
  4. Την αποστολή προς το Μητρώο Ονομάτων Internet .gr και .ελ

Στην υπηρεσία περιλαμβάνεται ένα έτος δωρεάν κατοχύρωσης του ονόματος σας.

Γλώσσες επικοινωνίας